Ekonomi

Finansın Geleceği Zirvesi – Haberler Ekonomi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Cumhuriyeti (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şapa KavcioğluRezervlerdeki toparlanmanın tahminleri doğrultusunda olduğunu belirten şunları söyledi: “Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar. Dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıktı. Swap anlaşmaları, kredi iadeleri, altın cevheri alımları ve zorunlu karşılık önlemleri bu artışa katkı sağlayan başlıca unsurlar olmuştur.

Kavcıoğlu, Finansın Geleceği Zirvesi’nde “Pandemide merkez bankalarının rolü” başlıklı bir sunum yaptı.

Pandemi sonrası toparlanma döneminde küresel olarak ekonomik faaliyetlerin normalleşmeye başladığını iddia eden Kavcıoğlu, Türkiye’de olduğu gibi salgın dönemine atfedilebilecek bir takım sorunların gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üretici fiyatlarının yükselmesine yol açtığını söyledi. . Bu nedenle içinde bulunduğumuz normalleşme döneminde, yüksek enflasyonun beklentilere ve uluslararası piyasalara yansımalarının merkez bankaları tarafından yakından takip edildiğini kaydeden Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

Enflasyondaki yükselişin temel unsurlarından birinin emtia fiyatlarındaki artış olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, dünya talebinin canlanmasıyla birlikte enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarında çok güçlü artışlara tanık olduklarını belirtti.

Kavcıoğlu, artan uluslararası nakliye maliyetleri ve uzayan teslimat sürelerinin üretici fiyatlarını artırdığını belirterek, Türkiye’de geçmişteki üretici enflasyonunun gelişiminin büyük ölçüde döviz kurları ve emtia fiyatları ile açıklandığını, bu iki belirleyicinin üretici enflasyonunu açıklamakta yetersiz kaldığını sözlerine ekledi. son dönemde ilave arz yönlü faktörlere işaret etmektedir.

Son dönemde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki farkın uzun dönem ortalamasının oldukça üzerine çıktığına dikkati çeken Kavcıoğlu, Euro Bölgesi’nde TÜFE’nin TÜFE’yi 4 katına çıkardığını kaydetti.

Açılış ve ekonomik normalleşme sürecinde dünya enerji ve hizmet fiyatlarında önemli artışlar gözlemlendiğini belirten Kavcıoğlu, “Küresel merkez bankaları, enerji ve salgın nedeniyle bazı sektörlerde yüksek oranlı fiyat artışlarının normalleşmeyle birlikte geçici olacağını düşünüyor. talebin kompozisyonunun, arz kısıtlarının gevşetilmesi ve temel etkilerin ortadan kaldırılması gibi unsurlar önümüzdeki dönemde ülkemizde de enflasyonu etkileyecektir” dedi.

“Pandemi öncesi dönemde yüksek fiyat artışlarının birbirine yaklaşacağını değerlendiriyoruz”

Şahap Kavcıoğlu, Türkiye’deki enflasyon verilerine de değinerek, Ağustos ayında yıllık enflasyonun 0,30 puan artarak yüzde 19,25’e çıktığını hatırlattı.

Kavcıoğlu, geçen ay gıda grubunda yıllık enflasyonun önemli ölçüde yükselmesine, hizmetler grubunda bir miktar yükselmesine ve diğer ana gruplarda düşmesine rağmen, emtia fiyatları, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve talep koşulları nedeniyle üretici enflasyonunun yükselmeye devam ettiğini kaydetti.

Buradaki fiyatlandırma davranışına da değinen Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son dönemde bazı ürünlerdeki fiyat artışları tarihsel ortalamalarının oldukça üzerine çıktı. Enflasyona en fazla katkı sağlayan ürünlere baktığımızda, Ağustos ayındaki yıllık fiyat artışlarının A’nın ortalama fiyat artışlarının 3-4 katına ulaştığını görüyoruz. çünkü bu az önce bahsettiğim gibi salgından kaynaklanıyor.Emtia fiyatlarının yükselmesi, yükselen emtia fiyatları nedeniyle arz kısıtlanması gibi gelişmeler olsa da bu faktörler tek başına artışları açıklamaya yetmiyor.Fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz, özellikle salgından olumsuz etkilenen ve salgın sonrasında talebin canlandığı sektörlerde. Toplumsal normalleşme ivme kazandıkça yeniden salgın öncesi olacağını değerlendiriyoruz.

“Rezervlerimiz 120 milyar doları aştı”

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, dünya genelinde gıda fiyatlarında artış gözlemlediklerini, buradaki trendin henüz normalleşmediğini, birçok gıda ürününün salgından çıkış sürecinde yüksek fiyat artışları gösterdiğini ve devam eden kuraklığın Türkiye’nin koşullarını olumsuz etkilediğini söyledi. üretme. ve fiyatlar.

Gıdanın tüketici sepetindeki ağırlığının ve yurt içi gıda enflasyonunun ülkeler arasında farklılık gösterebileceğini kaydeden Kavcıoğlu, “Dolayısıyla artan gıda fiyatları enflasyonu farklı ülkelerde farklı oranlarda etkiliyor. Ülkeler arası bir değerlendirme yapıldığında Türkiye, Türkiye’nin fiyatların en çok yükseldiği ülkeler. Ortalamanın oldukça üzerinde olduğunu görüyoruz.” dedi.

Türkiye’nin döviz rezervlerine de değinen Kavcıoğlu, “Rezervlerdeki toparlanma tahminlerimizle uyumlu. Rezervlerimiz yaklaşık 30 milyar dolar artarak 85-90 milyon dolardan 120 milyar doların üzerine çıktı. swaplar, kredi indirimleri, altın” cevher alımları ve zorunlu karşılık adımları bu artışa katkı sağladı. ifadeleri kullandı.

“Salgının seyrinin gelişimini ve dünya ekonomisine etkilerini yakından takip ediyoruz”

Normalleşme sürecine işaret eden Şahap Kavcıoğlu, salgınla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğini ancak son dönemde vaka sayılarının yeniden artmasına neden olan virüs varyantlarının salgının gidişatı konusunda belirsizliğe yol açtığını söyledi.

Birçok ülkede yeni bir salgın dalgası olduğunu belirten Kavcıoğlu, aşılama oranlarının yüksek olduğu ülkelerde vaka sayısı artsa da ölüm oranlarının aynı olmadığına dikkat çekti.

Ekonomik normalleşmenin anahtarının aşılamanın küresel ölçekte hızlandırılması olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gelecek için ikinci önemli bir faktör de salgın sonrası ekonomik toparlanmanın aşılama ve uygulanan politikalar gibi bazı nedenlerle ülkeler arasında önemli farklılıklar göstermesidir. Birçok uluslararası kurum ve merkez bankasının yayınlarında da vurgulanan bu durum, Türkiye’de, Türkiye’de, Türkiye’de, Türkiye’de, Türkiye’nin en büyük ve en önemli kaynaklarından biridir. Ayrıca altını çizdiğim arz-talep uyumsuzluğuna ve yükselen enflasyona da katkı sağlıyor” dedi. Tüm bu inkarların en aza indirilmesi, salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi, önlemlere uyulması ve aşılamaya devam edilmesi ile mümkün olacaktır. “

Kavcıoğlu, merkez bankalarının bu süreçte tüm politika araçlarını kullanarak fiyat istikrarını sağlamaya ve salgın sonrası normalleşme sürecinin devamına destek vermeye devam edeceğini ve tüm merkez bankaları gibi TCMB’nin de salgın sürecindeki gelişmeleri yakından izleyeceğini ifade etti. ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri.

Merkez bankalarının hem kapanışta hem de içinde bulundukları normalleşme sürecinde önemli rol oynadığını vurgulayan Kavcıoğlu, merkez bankası politikalarının finansal sistemin devamı, zararın en aza indirilmesi gibi konularda oldukça etkili olduğunun açık olduğunu belirtti. acı çekti.. salgın koşullar ve kapanmaların ekonomik ve sosyal maliyetleri nedeniyle bankacılık ve reel sektör tarafından

Kavcıoğlu, “TCMB normalleşme sürecinin bugüne kadar olduğu gibi sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gerekli siyasi adımları atacaktır” dedi. dedim.

(Bitti)

Finansın geleceğinin zirvesi

Finansın geleceğinin zirvesi

Finansın geleceğinin zirvesi

Finansın geleceğinin zirvesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu