Ekonomi

Haksız yere işten çıkarılanlar dikkat! Yaptığınız bir başvuru ile 8 maaş tazminat alabilirsiniz

Çalışma hayatında işçinin haklarını koruyan pek çok güvence vardır. Örneğin işten çıkarılan işçiler aynı işyerinde tekrar çalışabilirken, çalışma imkanı bulamayanlar 8 maaşa kadar tazminat alma hakkına sahiptir. Hukuki bir mazeret olmaksızın işten çıkarılanlar, 30 gün içinde arabulucuya giderek işe iade talebinde bulunurlarsa bu haktan yararlanabilirler.

Çalışma hayatı ile ilgili yasalarımızda hem işverenler hem de işçiler için çeşitli güvenceler bulunmaktadır. İşten çıkarma tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, yasal fesih bunlardan bazılarıdır. Yasal güvencelerden biri de işçilerin işten çıkarıldıklarında işe dönme haklarıdır. Başka bir deyişle, işten çıkarılan bir çalışan belirli koşullar altında aynı işe dönebilir veya tazminat alabilir. Ancak burada zaman çok önemlidir.

YASAL BİR NEDENİ OLMALI

Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre; 4857, “Otuz ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işçinin iş akdini en az altı ay süreyle süresiz olarak fesheden işveren, işçinin ehliyet veya davranışından veya şirketin, işyerinin veya Görev. “

Sonuç olarak, işveren sizi işten çıkardıysa, bunun yasal bir nedeni olmalıdır. Sabah gazetesinden Faruk Erdem’e göre böyle bir sebep yoksa işe dönmesinin yolu açılmış demektir.

KİMLER İŞE GERİ DÖNEBİLİR

1) İlk olarak, iş sözleşmesi belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olmalıdır.

İşçi, çalıştığı yer ile hizmet sözleşmesi imzalamışsa, yani sigortalı olarak çalışıyor olmalıdır. Belirli süreli iş sözleşmeleri iş güvenliğine tabi değildir. Ancak arka arkaya belirli bir iş sözleşmesi yapılırsa (turizm çalışanları gibi), bu sefer belirsiz süreli iş sözleşmesi haline gelecek ve bu çalışanlar da iade garantisinden yararlanabilecektir.

2) Ayrıca işçinin işyerinde en az 6 ay çalışmış olması da zorunludur.

Aynı işe giriş tarihinden itibaren 6 takvim ayı geçmiş olması yeterli kabul edilir. Burada deneme süresi varsa bu süre de 6 ay olarak sayılacaktır.

3) İşyerinde en az 30 işçi çalışıyor olmalıdır.

İşverenin birden fazla işyeri varsa, işyerinde çalışan toplam işçi sayısı esas alınmalıdır. Yani şubelerdeki toplam çalışan sayısı 30 ve üzeri ise işçinin çalıştığı yerde 2 kişi olsa dahi teminata hak kazanacaktır. Örneğin bir bankanın şubesinde 10 kişi çalışsa bile tüm şubeler düşünüldüğünde 30 sayısı aşılmış olacaktır.

4) Nedensiz kovulmak.

İşveren, işten çıkarmayı yasal bir temele dayandırmamalıdır. Başka bir deyişle, mücadele eden ve kurallara uymayan bir çalışanın işten çıkarılması haklıdır.

HER İKİ TARAF İÇİN 30 GÜN

Bu şartlar sağlandığında işten atıldıysa 30 günlük süre başladı. Bu 30 gün içinde arabulucuya gitmeli ve işe iade talebinde bulunmalısınız. Bu 30 günlük süre diskalifiye süresi olduğu için çok dikkatli olunmalıdır.

Son teslim tarihi kaybedilirse, fesih kabul edilmiş sayılır ve dava açma hakkınız sona erer. Arabulucuda sonuç çıkmazsa bu kez 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açılması gerekir.

TAZMİNAT VERİLMİŞTİR

İşe dönüş kararı verildiği sürece mahkeme, işçinin çalışmadığı süre için en fazla 4 ücrete kadar tazminata hükmedecek. Buna ek olarak, işverenin yeniden çalışmaya başlamaması durumunda da tazminata hükmediyor. Burada tazminat miktarı 8 maaş tutarındadır. Davanın tamamlanmasını müteakip işçi, 10 gün içinde işverenden yazılı olarak talepte bulunmak zorundadır. Bu başvurudan sonra işveren bir ay içinde işe başlamak zorundadır. Aksi takdirde mahkemece belirlenen tazminatı ödersiniz.

Haksız yere işten atılanlara dikkat edin.  Göndereceğiniz bir başvuru ile 8 maaş tazminatı alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu