Sağlık

Hekim dışı sağlık personeline yüzde 20 zam yapılırken, doktorların maaşları düşürüldü mü?

2022-2023 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesine göre döner sermaye ek ödemesinde doktorlar dışındaki sağlık çalışanlarının payı yüzde 20 arttı.

2022-2023 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi Proje kapsamında döner sermaye fazla ödemesinde doktorlar dışındaki sağlık çalışanlarının payı yüzde 20 arttı. Türk BBC’yi değerlendiren sağlık uzmanlarına göre bu değişiklik, tıp dışı sağlık çalışanlarının maaşlarında artış anlamına gelirken, döner sermayeden payının düşeceğini düşünen doktorların maaşlarında indirim yapma riski var. Toplu sözleşmede yüzde 20 artışa neden olan Sağlık-Sen’e göre doktorların gelirlerinde değişiklik olmayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022 ve 2023 Yıllarını kapsayan Altıncı Dönem Toplu İş Sözleşmesi” kapsamında, doktorlar hariç hastane döner sermayelerinden alınan sabit ek ödemeler dışında; yüzde 20.

Ocak 2022 itibariyle “ebe, hemşire, sağlık memuru, laboratuvar asistanı, anestezi, radyolog, tıbbi sekreter, teknisyen, teknisyen, mühendis, VHKİ, hizmetli, şoför, memur, şef vb. hizmet sınıfı çalışanları genel idari ve yan hizmetler ile Adli Tıp Kurumu Sağlık çalışanlarının yanı sıra çalışanların da yaklaşık 400-420 TL zam alacağı tahmin ediliyor.

türkçe bbcKonuşan sağlık uzmanlarına göre bu artış hastanelerin döner sermayesinden karşılanırsa döner sermaye dışında kalan doktorların payı düşecek.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Kazım Doğan Eroğulları, “Diğer sağlık çalışanları için yüzde 20’lik bir artış yeterli mi? Tabii ki değil. Ama döner sermaye tarafından karşılanmış gibi görünen bu artış,” diyor. , doktorların döner sermayeden alacakları pastanın azalması ve maaşlarının düşmesi demektir.”

Menderes, sağlık çalışanları sendikası başkanı ve bir hastanede yönetici. BingölBu değişime göre bir hastanede çalışan hemşire 400 TL artış alırken, aynı hastanede çalışan bir doktorun döner sermaye gelirlerini 2-3 bin TL azaltabileceği anlamına gelebilir.

Hükümetle yapılan 2022-2023 toplu pazarlık sürecinde, sağlık çalışanı olmayan sağlık çalışanlarına yüzde 20’lik ek ücret artışı talebini gündeme getiren Sağlık-Sen, doktorların bu değişiklikten olumsuz etkileneceği değerlendirmesini reddediyor. .

Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş, “Tıp dışı personel için yapılan toplu sözleşme nedeniyle yapılan ek ödemedeki artış, kamuda çalışan hiçbir sağlık arkadaşımızın gelirinde azalmaya yol açmayacaktır” dedi.

türkçe bbc HaberlerBu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile temasa geçti. iki bakanlık Haberler Yayımlanana kadar herhangi bir değerlendirme almamıştır.

Her doktor için en az 2-3 bin TL kayıp anlamına gelebilir.

Hastaneler döner sermaye gelirlerinin yaklaşık yüzde 46’sını personel maaşı olarak dağıtırken, yüzde 54’ünü diğer hastane giderlerine harcıyor.

Peki sağlık çalışanları nasıl maaş alıyor ve artış onları ne kadar etkiliyor?

Sağlık çalışanlarının maaşı; Merkezi sağlık bütçesinden karşılanan sabit maaş ve çalışanın çalıştığı hastanenin döner sermayesi tarafından karşılanan ek sabit ödeme ve performans sistemine bağlı olarak ikinci ödeme olmak üzere üç temel kavramdan oluşmaktadır.

Toplu sözleşme kapsamında sağlık personeli olmayan personele yapılan artış, hastanenin döner sermaye gelirleri kapsamındaki ek sabit ödemeyi içermektedir.

Menderes Bingöl, bu artışın doktor maaşlarını nasıl etkileyeceği konusunda çalıştığı hastane bazında şu hesaplamayı yapıyor:

“1000 sağlık çalışanı olan bir hastanede sağlık personeli olmayan personelin maaşı yüzde 20 artışla 400 TL civarında artarsa, bu rakam hastanenin döner sermayesine 600 bin TL eksi yansıyacaktır. 600 bin TL hastanenin döner sermayesini düşürdüler, o döner sermayeden pay alan her doktor kişi başına en az 2-3 bin TL zarar edecek.

Tıp dışı sağlık çalışanlarının kazanacağı para ile doktorların kaybedeceği para arasındaki farkın neden sorulduğunda Bingöl, hastanelerde tıp dışı sağlık personeli sayısının doktorlardan çok daha fazla olduğunu söylüyor.

Bingöl’e göre bu artış, bazı hastanelerde doktorların döner sermayeden pay alamamasına bile neden olabilir:

“Hastane başvuruları ne olursa olsun daha adil bir ek ödeme düzenlemesine ihtiyaç var. Dolayısıyla bu artış döner sermayeyi ve doktorları olumsuz etkilemeyecek.”

Sağlık-Sen: Doktorların maaşı etkilenmeyecek

BBC Türkçe’ye konuşan Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş’a göre, sağlık personeli olmayan sağlık personeline yapılacak bu artış, doktorların pay aldığı döner sermaye kaleminden değil, hastanenin “diğer giderler” bütçesinden karşılanacak:

“Döner sermaye yönetmeliğine baktığımızda hastane gelirleri ikiye ayrılıyor. Hastaneler bu gelirin yaklaşık yüzde 46’sını döner sermaye olarak çalışanlara dağıtırken, elektrik, su gibi diğer tüm giderler yüzde 54’ten karşılanıyor.”

“Halihazırda doktorların pay sahibi olduğu döner sermaye kalemi yüzde 46. Ancak tıp dışı sağlık çalışanları için yapılan bu artış, doktorların yüzde 46’sı tarafından değil, diğer hastane giderleri için yüzde 54 oranında karşılanacak bir para. “

Durmuş, toplu iş görüşmelerinde masaya yatırdıkları bu zam teklifini doktorların maaşlarını etkilemeyecek şekilde hazırladıklarını söylüyor:

“Evet, bu artış döner sermaye bütçesinden dağıtılacak ancak çalışana tahsis edilen paydan değil ‘diğer giderler’ kısmından karşılanacak. Dolayısıyla bir kuruş kaybolmasına neden olmayacak, aksi takdirde bir kuruş kaybına neden olacaktır. doktorların ceplerinden ciddi gelir kaybı.

“Bugün kamuda doktorların çok yüksek maaş aldığına dair bir algı var ama gerçekte durum böyle değil. Bu nedenle bu düzenlemede diğer sağlık çalışanlarının gelirlerine dokunmadan biraz olsun maaşlarını artırmaya çalışıyoruz. zaten gelirleri düşen uzman doktorların paralarını azaltmanın yolu.

Ancak Menderes Bingöl’e göre döner sermaye payındaki bu artışın yüzde 54’ünü karşılamak hukuken mümkün değil.

Bingöl, “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile döner sermaye bütçesinin yüzde 46,5’i oranında ek ödeme kesintisi yapılıyor. Bunun dışında kalem veya bütçe ödenmesini gerektiren bir yasal düzenleme de yok” diyor.

Toplu sözleşmenin ilgili maddesinde, ek ödemedeki yüzde 20’lik artışın 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre uygulanacağı belirtiliyor.

Peki bu artışın hastanelerin döner sermayesinden değil de merkezi sağlık bütçesinden karşılanma ihtimali var mı?

Merkez Konseyi (TTB) üyesi Kazım Doğan Eroğulları’na göre, hükümet bu konuda bir açıklama yapmadıkça, artışın döner sermaye tarafından karşılanacağını varsaymak gerekiyor:

“Ek ödemeler hastanelerin döner sermayesinden ödeniyor. Dolayısıyla hükümet ‘Hayır, merkezi bütçeden öderiz’ gibi bir açıklama yapmazsa, doktorlara yapılan ek ödeme azalacaktır.”

Sağlık personeli olmayanlarla doktorların maaşları arasında en az 6-7 kat fark var.

BBC Türkçe’ye konuşan sağlık uzmanları, sağlık çalışanları arasında adil ve çalışma barışını koruyan bir ödeme sisteminin olmadığını söylüyor.

Her hastanenin büyüklüğü, sağlık çalışanı sayısı ve dolayısıyla aylık kabullerinin birbirinden farklı olduğu düşünüldüğünde; Türkiye’de aynı branşa mensup iki sağlık çalışanının maaşları, ek ödemelerdeki farklılık nedeniyle birbirinden farklılık göstermektedir.

Farklı branşlardaki sağlık çalışanlarının döner sermayeden farklı pay aldığı bu hesaba eklendiğinde, aynı hastanede çalışan ancak farklı branşlara mensup iki uzman doktorun bile maaşı aynı değildir.

Sağlık çalışanlarının döner sermaye içindeki payını etkileyen bir diğer unsur ise performans sistemidir.

Örneğin, aynı branşta görev yapan iki doktor, gördükleri hasta sayısı veya o ay geçirdikleri ameliyat sayısı üzerinden döner sermayeden pay alırlar.

Tıp dışı sağlık çalışanlarının döner sermayeden o ay alacağı payı belirleyen derece katsayısı, doktorlara göre oldukça düşüktür.

Menderes Bingöl, bu artışı tıp dışı sağlık çalışanları için olumlu buluyor.

Tıp dışı sağlık çalışanlarına yönelik döner sermaye payının dağılımında ciddi bir adaletsizlik olduğunu ve “aslan payının” doktorlara ayrıldığını belirten Bingöl, bu artışın doktorlarla diğer sağlık çalışanları arasındaki ücret farkını azaltacağına inanıyor. Hizmetler. profesyoneller:

“Tıp dışı sağlık çalışanlarının döner sermayedeki payını belirleyen derece katsayısı 0,45, doktorlarınki 2,5’tir. Yani doktorlar diğerlerinin neredeyse 7 katıdır. Pastayı bölerken bunu düşünün. 10 kişi için yüzde 70’i doktorlara tahsis edildi. Hastanelerde ise döner ödenek ayrıldı. Ortalama olarak yüzde 75-80’i doktorlara ayrıldı.

“Kendi hastanemden örnek vermek gerekirse, acil serviste çalışan bir hemşireye 700-800 TL ek ödeme yapılırken, o ay puanı iyi olan bir dahiliyeci hasta sayısına göre 12.000 TL ek ödeme alabilir. hastalarda en az 6-7 kat fark olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.”

“Performansa dayalı ek bir ödeme değil, tek seferlik sabit ödeme istiyoruz”

Türkiye’de yeni mezun bir doktor ortalama 7.000 TL maaşla işe başlar.

Uzmanlara göre, döner sermayeden alınan hisselerin değişkenliği göz önüne alındığında, doktorlar genellikle o ay toplam maaşlarının ne kadar olacağını bilmiyorlar.

Pandemi döneminde doktor maaşlarının gerçekten düştüğünü söyleyen Eroğulları, daha güvenilir bir sağlık sisteminin getirilmesi gerektiğini savunuyor:

“Pandemi döneminde hastaneler eskisi gibi ameliyat yapamadığı için gelirleri azaldı, bu nedenle çoğu doktor döner sermayeden ek ödeme alamadı. Bu insanlar bu gelire bağımlıydı ve birkaç taksite girdi ama şu anda sürekli bu geliri kaybetmek.

“Eşit işe eşit ücret yok. Sabit ek ücret emekliliğe yansıtılmıyor. Tek maaş olarak aldığımız maaşı sabit gelir olarak alırsak emeklilikte daha avantajlı oluruz ama devlet resmen bir politika uyguluyor. kendi görevlilerini nasıl keseceğini.

“Döner sermayenin dağıtımı hastane yönetiminin takdirine bağlı. Örneğin hastane, ‘Bu ay çok borcum var, çalışanlarıma döner sermaye dağıtamam’ diyebilir.

Eroğulları, “Performansa ve ödenip ödenmeyeceğine göre ek bir ödeme değil, emekliliğe yansıyan ve bir insan hayatını garanti altına alan tek bir ödeme istiyoruz” diyor.

Tıbbi olmayan sağlık personeli yüzde 20 artış alırken doktorların maaşları düşürüldü mü?
Tıp dışı sağlık personeli yüzde 20 zam alırken doktorların maaşları düşürüldü mü?
Tıp dışı sağlık personeli yüzde 20 zam alırken doktorların maaşları düşürüldü mü?
BBC

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu