Ekonomi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bordro oyunu! İşçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor

Bazı şirketlerin bordrolarda düşük ücretler gösterdiği ve prim kaybettikleri belirlendi. Bu uygulamaya itiraz etmeyen çalışanlar emeklilik ve tazminat açısından olumsuz etkilenmektedir. Çalışanın maaşının düşük olduğu gösterildiğinden, emekli maaşı ve tazminat da otomatik olarak düşürülür. Bordro kumarına başvuran işverenler 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Çalışan ayrıca haklı bir izinle tazminat alabilir.

Vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna düşük ücret bildiren işverenler incelendi. SGK Beyannameye ait kayıtlar sorgulanırken yapılan incelemelerde, bazı şirketlerin maaş bordrolarının düşük olduğu ve asgari ücreti ödememek için hukuka aykırı uygulamalara başvurduğu belirlendi. Fazla mesai ücretini asgari ücrete dahil edenler ile asgari ücret artışını iptal edenler hakkında 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılıyor. Bordrosu haksız yere düşük olan işçi de meşru fesih hakkını kullanarak tazminat talep edebilir.

PREMIUM EKSİK

Sosyal güvenlik kurumu, bordroda bordro kaçırmayı kayıt dışılığın bir alt başlığı olarak tanımlamaktadır. Bir ay boyunca 15 gün maaş bordrosunda çalışan bir işçinin gösterilmesi ve düşük ücret gösteren ikramiye eksikliği gibi kayıt dışı uygulamalara izin verilmez. Emekli maaşları prim kazançlarına göre hesaplanır.

Sabah’ta bulunan HaberlerRapora göre, bazı çalışanların maaşları yüksek olmasına rağmen, düşük prim ödemek için bordroların düşük olduğu gösteriliyor. Emekli maaşının düşük olmaması için maaş bordrosu ile alınan maaşın aynı olması büyük önem taşımaktadır. Prim gün sayısı yeterli olmayanların doğum ve askerlik borcuna ödenen primin yüksek olması da emekli maaşını artırıyor. Birden fazla yerde çalışmak toplam gelire dayalıdır. İşveren, maaş bordrosunda düşük maaş gösterir ve aradaki farkı bizzat öderse, işçi düşük emekli maaşı almak zorunda kalır.

FESİH İÇİN YASAL NEDEN

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay bu konuda önemli bir karar verdi. Düşük bordro geliri göstermenin çalışan için işten çıkarmalar için haklı bir neden olacağına karar verdi. Yasal olarak ayrılan işçi, işten çıkarılmayı kabul ederek ayrılabilir. Yargıtay’ın bir başka kararında da, fiili maaş üzerinden ödenmeyen SGK primlerinin eksik ödendiği için açılan davalarda imzalı bordronun işçiyi bağlayacağı belirtilmiştir.

Yargıtay, fazla mesainin gösterildiği ve tazminatın hesaplandığı sürelerin daha sonra dava yoluyla talep edilebilmesi için bordroda olduğundan daha fazla iş yapıldığını yazılı olarak göstermek istiyor.

5 YILA KADAR HAPİS

Bordro, işçinin çalışması karşılığında ödenmesi gereken ücretleri ve buna ilişkin hakları içeren belgedir. Bazı işverenler maaş bordrosunda işçinin gerçek maaşını göstermemektedir. Bordronun sadece asgari ücret kısmını gösterir ve işçiye el verir. Bordroda düşük ücret göstermek aynı zamanda vergi kaçırmak demektir. Özellikle şikayet ve bildirimler yoluyla SGK beyanname kayıtlarına yapılan incelemelerde bazı şirketlerin hukuka aykırı uygulamalara yöneldiği tespit edilmiştir.

ÜÇ TEMEL BAŞLIKTA MEVCUTTUR

Birincil gelir olarak kabul edilen ödemeler, ücretler, primler ve ikramiyeler olmak üzere üç ana başlık altında sunulmaktadır. Birincil gelire esas ücretler başlığı altında, işverenin işçiye çalışması karşılığında yaptığı aylık ücret, yıllık tatil ücreti, tatil ücreti ve ek ücret gibi ödemeler yer almaktadır. Prim, gelirin esası olan prim, işverenin çalışan başarısını artırmak için yaptığı ek ödemeleri ifade eder. Bayram, yılbaşı gibi özel günlerde çalışana verilen değeri göstermek ve motivasyonu artırmak amacıyla verilen ikramiyeler de prime dayalı kazanç olarak değerlendirilir.

EMEKLİLİK VE TAZMİNAT ETKİLERİ

Brüt gelir olarak tanımlanan prime esas kazançlar, işçinin aylık maaşı, primi, ikramiyesi ve bu nitelikteki ödemelerinden oluşur. Emekli maaşı, kıdem tazminatı ve maluliyet ödeneğinin hesaplanmasında çalışanların prim kazançları esas alınır.

Çalışanın aylık maaşının yanı sıra ikramiye, prim, fazla mesai, yol parası gibi bazı ödemeler de prime esas kazanç sayılır. Ayni yardım, evlilik yardımı, işten çıkarma, nakdi yardım gibi ödemeler prime dayalı yardımlara dahil değildir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bordro oyunu!  İşçinin emekli maaşını ve tazminatını azaltır

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu