Ekonomi

Vergi yapılandırmasında son günler – Haberler Ekonomi

ADANA (İHA) – Adana Vergi Bölüm Başkanı Ümit GünerKamu hesaplarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yönetmelikten yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 30. Eylül Bana perşembe günü biteceğini hatırlattı.

Güner, 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Kredilerin Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un milyonlarca insanı etkileyen önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Yapılandırma yasası; Güner, gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV, öğrenim kredisi borçları ve katkı payları ile vergi dairelerinin takip ettiği diğer tüm idari para cezaları ile diğer tüm idari para cezalarını kapsadığını ve bu borçların ödenebileceğini ifade etti. 36 ayda 18 eşit taksitte. Güner, “Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler ilk taksit ödeme döneminde peşin ödeme yaparak sunulan fırsatlardan faydalanabilirler.

Kanun’un süregelen vergi inceleme ve tarhiyatları için de kullanılabileceğini belirten Güner, “Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden iade yapılabilir. Bir önceki yılın beyannameleri artırılarak denetimler ele alınmayacaktır. kayıtlar ve iş kayıtları fiili duruma göre yapılacaktır.”

Kasım 2020’de yayınlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitli ödenen borçlardan, 7326 sayılı Kanun’un yayımı tarihinden itibaren ödemeleri devam edenlerin de bu kanunun imkânlarından yararlanabileceğini ifade etti. eğer talep ederlerse.

Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, kanunun tamamlanmış borçların ödenmesini kolaylaştırdığını hatırlatarak, vergi dairelerine ödenecek vergi ve diğer borçlara ilişkin zam ve faizlerin dörtte üçü aşkın oranda D- oranında indirildiğini belirtti. ÜFE, vergi matrahına ilişkin yaptırımların tamamen kaldırıldığını kaydetti. Usulsüzlük cezalarında ortalama bir azalma var” dedi.

Güner, “Borcun ilk taksit ödeme döneminde peşin ödenmesi halinde katsayı alınmaz ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yüzde 90’ının tahsilatından vazgeçilir” dedi. ilk 2 taksit içinde ödenirse katsayı tekrar alınmayacak, Yİ-ÜFE üzerinden yüzde 50, borç idari para cezası ise cezadan yüzde 12,5 ek indirim yapılacak. “

Kanunda ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılmasına ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasına da izin verildiğini belirten Güner, “Kanun yayımı tarihinden itibaren uyuşmazlığın aşamasına ve mahkeme kararlarına göre kanunda farklı ödeme oranları öngörülmüştür. krediler peşin veya ilk taksit ödeme süresi içinde ödenir.Ödemesi halinde D-ÜFE tutarı ve fiili idari para cezaları da aynı şekilde düşürülecektir” dedi.

Ümit Güner, vergi incelemesi devam eden veya tarhiyat işlemleri devam eden mükelleflere önemli fırsatlar sunulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Kanuna göre pişmanlıkla veya öz bilgi ile beyan edilen vergi ödemeleri kolaylaştırılır ve bu kurumların kullanılması suretiyle vergi dairesinin bilgisi dışında hususlar beyan edilir. İndirimler yapılacaktır.”

Taban ve vergileri artırma fırsatı

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, bu kanunun en önemli düzenlemelerinden birinin vergi matrahının artırılması olduğunu vurgulayarak, 2016-2020 yılları için mükelleflerin matrahı veya vergiyi artırması halinde, bu kanunun değil geriye dönük olarak vergi incelemesine tabi tutulamaz. Güner, “7326 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeye göre matrah ve vergi artışı sonucu tahakkuk eden tüm vergilerin ilk taksit ödeme döneminde nakden ödenmesi halinde bunlardan yüzde 10 indirim yapılacaktır. vergiler.”

Güner, yapılan düzenlemenin iş kayıtlarının gerçek duruma uyarlanmasını ve gayrimenkul ve amortismana tabi varlıkların yeniden değerlenmesini de mümkün kıldığını belirterek;

Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan mükelleflerin de bu imkandan yararlanabileceğini ifade ederek, önemli kolaylıklar getiren düzenlemeden yararlanmak için son başvuruların 30 Eylül 2021 Perşembe günü sona ereceğini vurguladı.

Başvuru ve ödemeler

Kanundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvurmaları gerektiğini belirten Ümit Güner, şu bilgileri verdi:

Kanun’un 2. maddesinden yararlanmak isteyen borçlular, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (gib.gov.tr) veya e-Devlet (turkiye.gov.tr) aracılığıyla veya doğrudan veya vergi dairesine posta yoluyla yapabilirler. şubeleri aracılığıyla bağlı veya diğer vergi mükelleflerinin dolarlarıdır.

Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecektir. Konfigüre edilen tutarlar 6, 9, 12, 18 taksitle ödenebilir. Ücretler 2 ayda bir ödenecektir. Ancak Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 ila yedinci fıkraları kapsamında yeniden yapılandırılan krediler ile matrah artırımı üzerinden tahakkuk eden vergiler için ödemelerin peşin veya 6 taksit halinde yapılabileceği unutulmamalıdır. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Kasım 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, kanundan yararlanmak isteyenler için en önemli konulardan birinin taksitli ödemeyi tercih edenlerin ilk iki taksiti ödemesi gerektiğine dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, konuyla ilgili herhangi bir soru işareti bulunmadığını söyledi. Kanun, Gelir İdaresi Başkanlığı adresindeki (gib.gov.tr) veya Alo’daki belgeler aracılığıyla cevaplanabilir. Cevapların 189 VIMER üzerinden alınabileceğini ve İnteraktif Vergi Dairesi’nin 24 saat halkın hizmetinde olduğunu sözlerine ekledi. . – ADANA

İhlas Haber Ajansı – Ekonomi Haberleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu